Circulair slopen en demontage

#DUURZAAMVERDER

Wij zijn specialisten in duurzaamheid en het verminderen van de impact van de bouwsector op het milieu. Daarom willen we u graag meer vertellen over de voordelen van circulair slopen en demontage.

Circulaire demontage met ons speciale demontageteam

Circulair slopen en demontage is een innovatieve benadering van het afbreken van gebouwen, waarbij materialen zorgvuldig worden gedemonteerd en hergebruikt, in plaats van simpelweg vernietigen.

Door circulair slopen toe te passen, kunnen we waardevolle materialen behouden en een positieve bijdrage leveren aan de circulaire economie, waarbij afvalstromen de nieuwe grondstoffen kunnen worden voor het volgende project.

1. Minder afval – meer grondstoffen

Een van de belangrijkste voordelen van circulair slopen en demontage is de vermindering van afval. In plaats van het storten van enorme hoeveelheden bouwafval op stortplaatsen, kunnen we materialen zorgvuldig scheiden en recyclen. Hierdoor wordt de hoeveelheid afval geminimaliseerd en kunnen waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen voor hergebruik. Dit draagt bij aan het verminderen van de behoefte aan nieuwe grondstoffen en het besparen van energie die nodig is voor de productie ervan.

2. minder uitstoot – meer natuur

Bovendien draagt circulair slopen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het beperken van de ecologische impact. Het transporteren en winnen van nieuwe grondstoffen brengt vaak aanzienlijke energie- en CO2-kosten met zich mee. Door materialen te hergebruiken, verminderen we de vraag naar nieuwe productie en vermijden we de bijbehorende vervuiling. Dit helpt bij het verminderen van de CO2-voetafdruk van de bouwsector en draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

3. Minder kosten – meer hergebruik

Een ander voordeel van circulair slopen en demontage is de waardecreatie. Door waardevolle materialen te hergebruiken, kunnen we kostbare grondstoffen terugwinnen en opnieuw op de markt brengen. Dit biedt kansen voor nieuwe zakelijke modellen en creëert economische waarde. Daarnaast kan het hergebruiken van materialen ook kostenbesparingen opleveren bij de bouw van nieuwe projecten.

Demontage specialisten

Wij zijn experts op het gebied van circulair slopen en demontage. Ons team beschikt over de kennis, ervaring en middelen om projecten op een duurzame en efficiënte manier uit te voeren. We zorgen voor een zorgvuldige demontage, waarbij we materialen nauwkeurig scheiden en recyclen volgens de hoogste normen.

Samen waarde behouden?!

Als u geïnteresseerd bent in circulair slopen en demontage, neem dan contact met ons op. Samen kunnen we werken aan een duurzamere toekomst, waarin we de waarde van materialen behouden en de impact van de bouwsector op het milieu verminderen.

Laten we samen bouwen aan een circulaire economie! #DUURZAAMVERDER

CO2-PRESTATIELADDER & CERTIFICERINGEN

Sinds augustus 2021 is Dorrestijn aangesloten bij de CO2 prestatieladder van SKAO.

Contact

Arsenaal 8, 3905 NN Veenendaal

0318 30 48 75